Legislacio Urbanistica De Catalunya: Inclou Le Llei 2/2002, D Urb Anisme, Amb Les Modificacions De La Llei 10/2004i El Reglament PDF

AUTOR(A): J.m. Trayter Jimenez, Merce Lubian Valdes

TAMAÑO DEL ARCHIVO: 10,56 MB

NOMBRE DEL ARCHIVO: Legislacio Urbanistica De Catalunya: Inclou Le Llei 2/2002, D Urb Anisme, Amb Les Modificacions De La Llei 10/2004i El Reglament.pdf

ISBN: 9788496354326

El libro Legislacio Urbanistica De Catalunya: Inclou Le Llei 2/2002, D Urb Anisme, Amb Les Modificacions De La Llei 10/2004i El Reglament en formato PDF. El libro Legislacio Urbanistica De Catalunya: Inclou Le Llei 2/2002, D Urb Anisme, Amb Les Modificacions De La Llei 10/2004i El Reglament en formato MOBI. El libro Legislacio Urbanistica De Catalunya: Inclou Le Llei 2/2002, D Urb Anisme, Amb Les Modificacions De La Llei 10/2004i El Reglament en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor J.m. Trayter Jimenez, Merce Lubian Valdes. Disfruta leyendo con el sitio web followusmedia.es.
Followusmedia.es Legislacio Urbanistica De Catalunya: Inclou Le Llei 2/2002, D Urb Anisme, Amb Les Modificacions De La Llei 10/2004i El Reglament Image
 TRAYTER JIMENEZ, J.M/ LUBIAN VALDES, M.La present edició inclou la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions produïdes per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local. Malgrat que la disposició final primera d'aquesta última Llei autoritza al Govern perquè, en el termini d'un any, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei refongui en un text únic les dues normes citades, en aquesta edició els autors han integrat ja ambdues Lleis a fi i efecte de fer més útil i manejable el dret urbanístic a Catalunya. També s'inclou el Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya.
DESCARGAR
LEER EN LINEA

Normas urbanistiques - Entesaxses.org

Normas urbanistiques - Entesaxses.org

LIBROS RELACIONADOS