Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria PDF

AUTOR(A): Vv.aa.

TAMAÑO DEL ARCHIVO: 7,43 MB

NOMBRE DEL ARCHIVO: Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria.pdf

ISBN: 9788427309029

El libro Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria en formato PDF. El libro Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria en formato MOBI. El libro Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web followusmedia.es.
Followusmedia.es Ombra Viatgera: Els Poemes A L Educacio Infantil I Primaria Image
Ombra viatgera. Els poemes a l'Educació Infantil i Prim�ria és el cinquè llibre de la sèrie Mar de sons, dedicat a la familiarització dels alumnes fins als dotze anys amb els poemes. El llibre consta de sis apartats. En el primer, a partir d'una guia de recursos poètics, s'introdueix el concepte de poema i les seves característiques liter�ries (vers, rima, ritme, composicions i les principals figures retòriques). En el segon, arreplegam doscents vint poemes de seixanta-tres autors, agrupats a l'entorn de dotze unitats tem�tiques per camps lexicotem�tics o grans centres d'interès: des de la persona, els aliments, els vestits, els jocs, la salut, l'habitatge, els animals, els arbres i les plantes, els llocs i les coses de llocs, els mitjans de transport, la natura i el cicle de l'any fins a acabar en el món imaginari i mitologicoreligiós. En el tercer capítol hi ha propostes pr�ctiques per treballar did�cticament poemes amb alumnes d'Educació Infantil i d'Educació Prim�ria. En el quart capítol hi ha dos índexs: el primer, per ordre alfabètic de títols, facilita la recerca d'un poema determinat; el segon és per autors. El capítol cinquè és la bibliografia que conté els llibres i reculls consultats per a la confecció d'aquesta antologia. Finalment, al sisè apartat hi ha una discografia dels poemes de l'antologia que han estat musicats.
DESCARGAR
LEER EN LINEA

Recursos per a l'ensenyament-aprenentatge d'una L2 Contes Jocs Lectoescriptura Treball fonològic WebQuest Activitats sobre els components de la competència comunicativa. Document del Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics, on hi ha un treball molt interessant per a treballar l'endevinalla durant el segon cicle d'educació infantil.

1. La planificació de l'educació literària a l'etapa primària. 2. Les característiques de la literatura infantil en els diferents formats i suports, impresos i en pantalla. 3. Els criteris de valoració i selecció escolar dels textos per a les activitats d'aprenentatge. 4.

LIBROS RELACIONADOS